Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Komunikaty

Informacja o przyznanej dotacji

04-06-2015

Muzeum w Nieborowie i Arkadii otrzymało dofinansowanie w wysokości 19 788 zł na "Zakup i montaż systemu umożliwiającego dostęp do Internetu dzięki bezprzewodowej sieci WiFi na terenie zabytkowego założenia pałacowo-ogrodowego w Nieborowie" w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.