Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Komunikaty

Informacja o przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

21-05-2013
W dniu 20.05.2013 r.została podpisana Umowa o dofinansowanie środków WFOŚiGW na zadanie pn:
 
"Rewaloryzacja zabytkowego Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Nieborowie i Arkadii. Zadanie II-Rewaloryzacja zabytkowego Ogrodu w Nieborowie. Etap I - Pielęgnacja drzewostanu w Ogrodzie w Nieborowie - dokumentacja".
 
Wartość ogólna zadania: 113.300,00 zł.
Wysokosc dofinansowania ze środków WFOŚiGW to: 90.640,00zł.
 
Opis projektu
Celem zadania jest ochrona zabytkowego krajobrazu parków Arkadii i Nieborowa. W wyniku realizacji zachowane zostanie środowisko powstałe w wyniku świadomego kształtowania krajobrazu przez człowieka, co pozwoli oprócz efektu ekologicznego osiągnąć efekt kulturowy i historyczny. Ze względu na złożony charakter zadania zostało ono podzielone na etapy, które składają się z inwentaryzacji drzewostanu oraz ekspertyzy dendrologicznej z gospodarką drzewostanem. Wykonana dokumentacja ma posłużyć do określenia stanu ilościowego i jakościowego oraz waloryzacji istniejącego zasobu drzew (roślinności). Na terenie zabytkowych założeń ogrodowo-parkowych dokumentacja tego typu stanowi niezbędny element monitoringu środowiska a także niezbędne narzędzie w celu utrzymania zaaranżowanych ekosystemów- istniejących kompozycji przestrzennych. Powstała dokumentacja oprócz wspomnianej wartości ewidencyjnej zawierać będzie ogólne i indywidualne zalecenia pielęgnacyjne dla drzewostanu.