Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Komunikaty

Informacja o przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

15-07-2015
W dniu 09.06.2015 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji na zadanie pn:
 
"Rewaloryzacja zabytkowego Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Nieborowie 
i Arkadii. Zadanie I- Rewaloryzacja zabytkowego Ogrodu w Arkadii. 
Etap II - Pielęgnacja drzewostanu w Ogrodzie w Arkadii – wykonanie prac".
 
Wartość ogólna zadania 1.121.636,48 zł.
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 1.001.150,00 zł
Zakres zadania obejmuje prace pielęgnacyjne polegające na wykonaniu cięć sanitarnych i korygujących koron 3660 drzew, założeniu wiązań elastycznych opasowych i wiązań sztywnych w koronach drzew w ilości 18 szt. oraz poprawienie 1 szt. wiązania sztywnego.