Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Komunikaty

Oferta pracy

18-02-2019
 
Muzeum Narodowe w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii 
ogłasza nabór na stanowisko  ogrodnika  w Dziale Zieleni
 
Wymagania:
 
1. Wiedza i umiejętności związane z utrzymaniem ogrodu, mile widziane doświadczenie w pracy w ogrodzie historycznym  zabytkowym.
2. Dobra znajomość roślin oraz wiedza na temat ich uprawy i pielęgnacji.
3. Dodatkowym atutem będzie umiejętność kształtowania drzew i krzewów.
4. Umiejętność obsługi i konserwacji maszyn oraz sprzętu ogrodniczego. 
5. Poczucie estetyki, staranność, rzetelność, zamiłowanie do pracy w ogrodzie. 
6. Gotowość do wykonywania pracy fizycznej.     
7. Dyspozycyjność
8. Prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. D będzie dodatkowym atutem. 
 
Zakres zadań na w/w stanowisku: 
pielęgnacja trawników (koszenie, nawożenie i inne zabiegi pielęgnacyjne),
utrzymanie nawierzchni i ścieżek ziemnych w dobrym stanie,
pielęgnacja krzewów i drzew, w tym strzyżenie żywopłotów i szpalerów,
obsługa maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz drobne prace remontowe,
prace porządkowe 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne
List motywacyjny
CV (prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”).
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane:
a. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 08.03.2019r
b. w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody
I. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Oferujemy:
Umowę - zlecenie w okresie kwiecień – październik 2019r.
 
Terminy i miejsce składania dokumentów
- dokumenty należy złożyć do 08.03.2019r.,
- decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego/osoboistego dostarczenia), 
- miejsce składania dokumentów:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
Aleja Lipowa 35
99-416 Nieborów
z dopiskiem: Oferta – ogrodnik
 
Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adres.
 
Miejsce wykonywania zlecenia na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii.
Inne informacje
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 
Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie. 
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 
Techniki i metody naboru
- weryfikacja nadesłanych ofert,         
- rozmowa kwalifikacyjna 
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.                                                                                       
Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. 
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie. 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.