Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Komunikaty

OFERTA PRACY- OGRODNIK

01-03-2018
Muzeum Narodowe w Warszawie
Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
ogłasza nabór na stanowisko ogrodnika w Dziale Zieleni
 
Wymagania:
 • Wiedza i umiejętności związane z utrzymaniem ogrodu, mile widziane doświadczenie w pracy w ogrodzie historycznym  zabytkowym.
 • Dobra znajomość roślin oraz wiedza na temat ich uprawy i pielęgnacji.
 • Dodatkowym atutem będzie umiejętność kształtowania drzew i krzewów.
 • Umiejętność obsługi i konserwacji maszyn oraz sprzętu ogrodniczego.
 • Poczucie estetyki, staranność, rzetelność, zamiłowanie do pracy w ogrodzie.
 • Gotowość do wykonywania pracy fizycznej.    
 • Dyspozycyjność
 • Prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. T będzie dodatkowym atutem.
 
Zakres zadań na w/w stanowisku:
 • pielęgnacja trawników (koszenie, nawożenie i inne zabiegi pielęgnacyjne),
 • utrzymanie nawierzchni i ścieżek ziemnych w dobrym stanie,
 • pielęgnacja krzewów i drzew, w tym strzyżenie żywopłotów i szpalerów,
 • obsługa maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz drobne prace remontowe,
 • prace porządkowe .
 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne
 • życiorys/CV,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.
 
Oferujemy:
 • Umowę - zlecenie w okresie kwiecień – październik 2018r.
 
Terminy i miejsce składania dokumnetów
 • dokumenty należy złożyć do 21.03.2018r.,
 • decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego/osoboistego dostarczenia),
 • miejsce składania dokumentów:
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 
Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
Kancelaria w Pałacu
Aleja Lipowa 35
99-416 Nieborów
z dopiskiem: Oferta – ogrodnik
 
Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adres.
 
Miejsce wykonywania zlecenia na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii.
 
 
Inne informacje
 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
 • Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
 
Techniki i metody naboru
 • weryfikacja nadesłanych ofert,                                                                                                                             
 • rozmowa kwalifikacyjna.
 
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
 
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.