Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Komunikaty

Praca w Muzeum

01-03-2017
 
Muzeum w Nieborowie i Arkadii, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie zatrudni Asystenta-Edukatora.
 
1. Wymagania formalne
 
wykształcenie wyższe – historyk, historyk sztuki, pedagog, animator kultury,
dobra znajomość języka angielskiego,
praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
samodzielność, doskonała organizacja pracy, umiejętność organizowania pracy pod presją czasu, elastyczność, kreatywność,
umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie,
łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność,
 
2. Zakres obowiązków
 
prowadzenie lekcji muzealnych,
współpraca ze szkołami, uczelniami i instytucjami edukacyjnymi,
przygotowanie ofert edukacyjnych dla szkół i przedszkoli,
przygotowanie folderów i plakatów edukacyjnych,
opieka nad wydarzeniami muzealnymi organizowanymi przez Muzeum,
oprowadzanie grup wycieczkowych po ekspozycji w języku polskim i języku angielskim,
promowanie wydarzeń edukacyjnych na zewnątrz oraz pozyskiwanie partnerów do działań edukacyjnych,
znajomość i przestrzeganie wszystkich zewnętrznych aktów prawnych związanych z wykonywaniem obowiązków pracy w Muzeum,
znajomość i przestrzeganie aktualnych wewnętrznych aktów prawnych,
wykonywanie poleceń przełożonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 
3. Warunki pracy i płacy:
 
rodzaj umowy - umowa o pracę
wymiar czasu pracy - pełny etat
miejsce pracy – Muzeum w Nieborowie i Arkadii oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
 
4. Wymagane dokumenty:
 
• cv
 
• list motywacyjny
 
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum w Nieborowie i Arkadii oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).
 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum w Nieborowie i Arkadii (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@nieborow.art.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2017 r.
 
z adnotacją:
 
„Oferta na stanowisko: Asystent – Edukator w Dziale Sztuki
 
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
 
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.