Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Wesprzyj Nieborów i Arkadię

Istnieją różne możliwości zaangażowania na rzecz MNA – poprzez wsparcie finansowe, przekazanie 1% podatku, donacje in-kind oraz wolontariat. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi wariantami i wybrania najodpowiedniejszego z nich.

 

Darowizny
Darowizna na rzecz Muzeum w Nieborowie i Arkadii, pozwalająca na nadanie tytułu Donatora lub uhonorowanie Donatora przez Muzeum, dokonuje się poprzez zawarcie, zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego, umowy darowizny na rzecz Muzeum. Stronami umowy są osoby wyrażające wolę przekazania darowizny i Muzeum.
Darowizny są przeznaczane na statutową działalność Muzeum, z zastrzeżeniem, że darowizny celowe zostaną przeznaczone wyłącznie na cele uzgodnione przez Donatora z Muzeum.

Przedmiotem darowizny mogą być:

 •     kwoty pieniężne, w tym długoterminowe zobowiązania pieniężne;
 •     nieruchomości;
 •     papiery wartościowe;
 •     spadki i zapisy;
 •     polisy ubezpieczeniowe;
 •     inne przedmioty majątkowe;
 •     darowizny typu in kind – usługi profesjonalne (np. audyt, doradztwo prawne, obsługa medialna, konsulting).


Umowa darowizny zawiera:

 •     dokładne określenie przedmiotu darowizny i jej wartości;
 •     harmonogram przekazania przedmiotu darowizny;
 •     klauzulę dotyczącą możliwości ujawnienia bądź zachowania w poufności danych Donatora;
 •     klauzulę umożliwiającą swobodne rozporządzanie przedmiotem darowizny przez MNA, a w przypadku darowizn celowych – określenie przeznaczenia przedmiotu darowizny.


Sponsoring
W przypadku finansowania organizowanych przez Muzeum wydarzeń o charakterze kulturalnym bądź edukacyjnym, możliwe jest z uwagi na uwarunkowania formalno-prawne zawarcie umowy sponsoringu (w miejsce umowy darowizny), której przedmiotem będzie wzajemna wymiana świadczeń, np. usług reklamowych, w zamian za świadczenia pieniężne lub typu in-kind.

 

 

Dotacje celowe
W przypadku darowizn o wartości przekraczającej 20000 zł, Donator może przekazać darowiznę na określony cel, szczegółowo opisany w umowie darowizny (Darowizna Celowa).

 

Darowizna Celowa może być przekazana w szczególności na następujące cele:

 •     Wsparcie w zakresie zakupów dzieł sztuki do kolekcji MNA;
 •     Wsparcie w zakresie rearanżacji wnętrz pałacowych;
 •     Wsparcie w zakresie organizacji wystaw czasowych;
 •     Wsparcie działalności Działu Edukacji MNA;
 •     Wspieranie działalności publicznej (wystawy podróżujące, wydarzenia kulturalne, artystyczne i inne);
 •     Wspieranie rozwiązań technologicznych;
 •     Wspieranie innych programów MNA.

 

Planujemy także uruchomienie specjalnego serwisu internetowego, dzięki któremu możliwe będzie przekazanie na rzecz MNA dotacji online.

 

Kontakt (z dopiskiem [MNA] w temacie wiadomości) :