Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Pobyt w Nieborowie

Ośrodek Pracy Twórczej

Pokój Złocisty,...
Sala Wenecka, fot....
Równocześnie z zapoczątkowaniem w pałacu nieborowskim pracy muzealnej w 1945 r., zarysowała się także inna forma działalności, którą była instytucja pokoi gościnnych, szeroko otwartych dla twórców kultury i pracowników nauki.  Jeszcze jesienią 1944 r. Radziwiłłowie udostępnili swój dom uchodźcom ze zniszczonej stolicy. W ten sposób zaczęły funkcjonować w Nieborowie pokoje gościnne, nieoceniony azyl dla pracowników nauki, pisarzy i artystów.
 
Obecnie Muzeum w Nieborowie i Arkadii dysponuje 9 pokojami w Oficynie, 2 pokojami w Manufakturze i apartamentem w Mieszkaniu Rządcy. Wszystkie posiłki serwowane są w Sali Weneckiej, która znajduje się na parterze Pałacu. Wnętrze tej sali zostało przebudowane w 1929 r. przez Kazimierza Skórewicza. Wyróżnia się ono stylizowaną dekoracją sztukateryjną oraz dekoracyjnymi obrazami przedstawiającymi widoki XVIII-wiecznej Wenecji. Na wprost wejścia, w przeszklonej witrynie wystawione są srebra petersburskie, paryskie i warszawskie z radziwiłłowskich zbiorów.
 
W muzeum nieborowskim nadal działa kuchnia pałacowa. Większość pracowników w niej zatrudnionych to potomkowie dawnej służby radziwiłłowskiej oraz mieszkańcy Nieborowa. Jeszcze w latach 80-tych i 90-tych XX wieku, pracowały w kuchni dwie kucharki oraz czterech kamerdynerów przy obsłudze stołu, którzy pamiętali czasy radziwiłłowskie. Obecnie kuchnią zarządza młode pokolenie, które swój fach ukształtowało na podstawie pozostawionych zapisków kulinarnych oraz ustnych przekazów dawnych pracowników. Tym, co wyróżnia Rezydencję Radziwiłłów jest stale kultywowana tradycja kuchni polskiej i przygotowywanie wszystkich dań na palenisku węglowego pieca.