Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Aktualności

Nieborowska Manufaktura Majoliki doceniona przez MKiDN!

14-02-2013
Projekt o dofinansowanie nieborowskiej manufaktury majoliki znalazł się na liście beneficjentów programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Infrastruktura kultury" na drugim miejscu.
 
Muzeum w Nieborowie i Arkadii wyprzedziło jedynie Muzeum Narodowe w Krakowie z wnioskiem, który zyskał zaledwie 0,4 pkt. więcej.
 
Potrzeby i wartość programu modernizacji nieborowskiej Manufaktury majoliki została docenione przez Ministerstwo. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 100 000 zł. jest szansą na rozwój i modernizację manufaktury.
 
Wniosek Muzeum w Nieborowie i Arkadii otrzymał 7  pkt za ocenę wartości organizacyjnej – (przy max. 9 pkt, jakie otrzymał inny beneficjent); 53 pkt za ocenę wartości merytorycznej  (tu więcej zyskało jedynie MNK z 54 punktami) i 30 pkt za ocenę strategiczną – w sumie 90,6 pkt.
Ilość wniosków złożonych do programu Infrastruktura kultury: 555
Ilość wniosków poprawnych formalnie:494
Ilość wniosków, które otrzymały dofinansowanie: 124
Ilość wniosków błędnych formalnie: 61
 
Program „Infrastruktura kultury’ jest jednym z kilkunastu programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego publiczne instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą starać się uzyskać dofinansowanie swoich potrzeb i projektów. Program, jak wyczytać można w regulaminie konkursu, powstał by stworzyć optymalne warunki dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze, by, poprzez te działania zwiększyć dostęp i podnieść atrakcyjność oferty kulturalnej. W ramach programu można starać się uzyskać dofinansowanie na prace budowlane, zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych, czy na przygotowanie dokumentacji technicznej.  Szczególnie Ministerstwo zwraca uwagą na dostosowanie do standardów europejskich instytucji kultury, wzrost ich konkurencyjności i wzmocnienie działalności o charakterze ponadregionalnym. 
Wsparcie finansowe kierowane jest do podmiotów, których zadania powstają w oparciu o stabilne źródła finansowania, przy założeniu, że autorzy projektów gwarantują konsekwentną realizację podjętych działań, a inwestycje wpiszą się w ich kompleksowe plany rozwoju. 
 
Muzeum w Nieborowie i Arkadii jest placówką o znaczeniu ponadregionalnym. Odwiedzane jest chętnie przez turystów polskich i zagranicznych – w ubiegłym roku odwiedziło je 91 tysięcy zwiedzających. Dlatego stanowi wyjątkowo ważny punkt na mapie regionu – jest bowiem jego wizytówką. Obecność pałacu nieborowskiego jest niebagatelna dla regionu także z ekonomicznego punktu widzenia - zwiększa bowiem jego atrakcyjność, przyciąga tu inwestorów, dzięki czemu przyczynia się do powstawanie nowych miejsc pracy w okolicy.
 Pozyskanie przez nas dofinansowania jest nie tylko szansą rozwoju dla nieborowskiej manufaktury, popularyzacji jej tradycji i wyrobów. Jest także – z czego bardzo się cieszymy – potwierdzeniem wagi i wyjątkowości Muzeum w Nieborowie i Arkadii, notorycznie pomijanego i zaniedbywanego przez decydentów lokalnych.
 
 
CO CHCEMY ZROBIĆ?
Zadanie jakie stawia przed sobą Muzeum w Nieborowie i Arkadii polega na zakupie wyposażenia dla  pracowni ceramicznej, która funkcjonuje w historycznej Nieborowskiej Manufakturze Majoliki w Muzeum w Nieborowie i Arkadii. W ramach zadania zostaną zakupione nowe piece ceramiczne, formy do wyrobu przedmiotów majolikowych, koło garncarskie oraz stoły i krzesła, niezbędne do realizacji zadań edukacyjnych takich jak lekcje
muzealne oraz warsztaty edukacyjne, przeprowadzanych w pracowni ceramicznej.
 
Zakup wyposażenia pracowni ceramicznej jest konieczny, gdyż sprzęt istniejący jest zużyty, przestarzały i nieekonomiczny w użytkowaniu. Obecnie używane piece są przestarzałe (z lat 70tych XX wieku) i zakup nowych w znacznym stopniu podniesie bezpieczeństwo i zmniejszy zużycie energii elektrycznej przy wyrobie przedmiotów majolikowych. Stabilność przy wypale i nowoczesna technologia pozwolą znacząco zmniejszyć straty produktów gotowych (dziś wiele przedmiotów wypalanych w przestarzałym piecu pęka). Chcemy poszerzyć ofertę  pamiątkarską, dzięki nowym formom o wzorach, które zostały wybrane na podstawie analizy historycznych zbiorów. Nieborowska Manufaktura Majoliki w Muzeum w Nieborowie i Arkadii, posiadając wyjątkową historię uobecnioną w tradycji wyrobów majolikowych, dzięki zakupowi wyposażenia może budować oryginalny i niepowtarzalny produkt kulturowy. Pozwoli to udostępnić obiekt większej i bardziej zróżnicowanej liczbie zwiedzających. 
 
Dzięki programom edukacyjnym, ciągłości produkcji oraz planowanym pracom konserwatorsko-budowlanym wraz z przywróceniem dawnej funkcji budynku Nieborowskiej Manufaktury Majoliki w większym zakresie możliwe będzie zachowanie ciągłości tradycji wyrobu majoliki i zachowanie dziedzictwa kulturowego dla następnych pokoleń.
 
Obecne piece są enerochłonne, rozszczelnione. Obecne formy są zużyte, co powoduje utratę wsiąkliwości wody co uniemożliwia odlanie kolejnej formy. Nowe piece posiadają nowoczesne programatory na których można monitorować i zaprogramować krzywą wypału, dostosowaną do różnych rodzajów gliny i szkliwa, wybrane piece zużywają mniej energii, że piece gwarantują bezpieczeństwo pracy.
 
Nowe formy pozwolą na dokładne odtworzenie historycznych wzorów związanych z tradycją Manufaktury Michała Piotra Radziwiłła, wzorów opartych na włoskiej i niemieckiej majolice, które stanowiły oparcie dla nieborowskich artystów. Oryginały wyżej wspomnianych form sprowadził do Nieborowa Stanisław Thiele w celu zróżnicowania form. Podobizny królewskie kopiowano ze starych portretów i sztychów. Dzięki temu w większym niż dotychczas zakresie uczestnicy programów edukacyjnych oraz zwiedzający kupujący majolikowe przedmioty na pamiątkę będą mogli obcować z historyczną formą przedmiotu co poszerzy wiedzę na temat wzornictwa z epoki.