Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Regulamin zwiedzania Ogrodów

Na terenie Ogrodów zabrania się:

 

1. Zakłócania ciszy

2. Niszczenia lub uszkadzania obiektów i roślinności

3. Wchodzenia na drzewa i do stawów

4. Płoszenia i chwytania zwierząt

5. Wchodzenia do bukszpanowych ornamentów parterowych

6. Wzniecania i używania ognia

7. Parkowania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami

8. Jazdy rowerem, na wrotkach, łyżworolkach i deskorolkach oraz poruszania się innymi pojazdami

9. Wyrzucania śmieci poza wyznaczonymi do tego celu miejscami

10. Wspinania, siadania na rzeźbach ogrodowych i ruinach

11. Przebywania dzieci do lat 7 bez opieki osoby dorosłej

12. Przebywania podczas burz i silnych wiatrów

13. Używania statywów fotograficznych i filmowych

 

Pisemnej zgody Kuratora Muzeum wymagają:

 

1. Organizowanie imprez i zgromadzeń publicznych dla grup większych niż 50 osób

2. Organizowanie zbiórek pieniędzy

3. Prowadzenie działalności gospodarczej lub handlu obnośnego

4. Umieszczanie reklam i ogłoszeń

5. Fotografowanie lub filmowanie w celach komercyjnych

6. Przebywanie na terenie Ogrodów poza godzinami zwiedzania

7. Używanie dronów oraz innych modeli latających

 

Inne:

 

1. Wędkowanie jest możliwe w godzinach określonych w odrębnym regulaminie, po wykupieniu zezwolenia
    Dodatkowe informacje w tej kwestii można uzyskać w kasie Muzeum
2. Dozwolone jest wprowadzanie psów na smyczy, po wykupieniu odpowiedniego biletu
3. Osoby korzystające z usług gastronomicznych kawiarni znajdującej się na terenie Ogrodu w Nieborowie,
     zobowiązane są do uprzedniego wykupienia biletu wstępu do Ogrodu
4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Ogrodów i Obiektów Muzeum
5. Osoby zakłócające porządek i spokój oraz nie stosujące się do niniejszego regulaminu mogą zostać pozbawione prawa
    do zwiedzania parku bez zwrotu kosztu biletów
6. Z uwagi na bezpieczeństwo zwiedzających Muzeum zastrzega sobie możliwość zamknięcia Ogrodów w przypadku niekorzystnych
    warunków atmosferycznych

 

Wszystkie osoby przebywające na terenie Ogrodów są zobowiązane do stosowania się do poleceń pracowników Muzeum, w szczególności Wewnętrznej Służby Ochrony oraz pracowników zewnętrznego podmiotu ochraniającego obiekty Muzeum.

 

Na terenie Ogrodów można wykonywać zdjęcia i nagrania o charakterze niekomercyjnym, nie naruszające dobrych obyczajów i nie powodujące zniszczeń zabytkowego otoczenia. W innych wypadkach konieczna jest zgoda Muzeum zawarta w umowie cywilno – prawnej.

 

Kierownictwo zastrzega sobie prawo zamknięcia ekspozycji w czasie przewidzianym dla zwiedzających