Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Biblioteka cyfrowa

K

Kalendarz Seraficzny Zamykaiący w sobie Zywoty Wielebnych Sług Boskich Zakonu S.O. Franciszka Reformatow Polskich Osobliwą świątobliwoscią znamienitych / Przez X. Stanisława Kleczewskiego [...] Zebrany [...], Kleczewski, Stanisław Dominik, 1760 r.

 

Kazania y mowy na walnym pogrzebowym akcie ś.p. Jaśnie Oświeconey Xiężney Jeymći Anny z Xiążąt Sanguszków Radziwiłłowy Kanclerzyny Wielkiey W. X. Lit: miane; Tudzież krotkie tegoż aktu opisanie z wyrażeniem Castri doloris w Kościele Nieświskim Societatis Jesu wspaniałą y misterną strukturą erygowanego roku 1747. Na wieczną w potomne wieki pamięć, do druku podane, 1750 r.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M

Magazyn ubogich rzemieslnikow, służących i stanu wieyskiego ludzi / przez J.M.P. Le Prince de Beaumont po francusku wydany, a teraz [...] na oyczysty język przełożony. Tomik I. [...], Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie, 1774 r.

 

Magazyn ubogich rzemieslnikow, służących i stanu wieyskiego ludzi / przez J.M.P. Le Prince de Beaumont po francusku wydany, a teraz [...] na oyczysty język przełożony. Tomik II. [...], Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie, 1774 r.

 

Matka Swiętych Polska Albo Zywoty Swiętych Błogosławionych, Wielebnych, Swiątobliwych, Poboznych Polakow y Polek Wszelkiego Stanu Y Kondycyi Kazdego Wieku Od Zakrzewioney W Polszcze Chrzescianskiey Wiary Osobliwą Zycia Doskonałoscią Słynących. Z Roznych Authorow Y Pism [...], Jaroszewicz, Florian, 1767 r.

 

Maurycego Mochnackiego pisma rozmaite : oddział porewolucyjny, Mochnacki Maurycy, 1836 r.

 

Mikołaj Władysław Przezdziecki kasztelan nowogrodzki na dworze króla Jana IIIgo w Jaworowie : obraz historyczny z niewydanych dotąd korespondencyj spółczesnych, Przezdziecki Aleksander, 1856 r.

 

Mowy Staropolskie Nayiasnieyszemv Ianowi Sobieskiemv [...] Od Drukarni Kaliskiey w Roku 1672. Dedykowane, Teraz znowu w Drukarni Nieswiskiey Radziwiłłowskiey Societatis Jesu Przedrukowane Y Iasnie Oswieconemu Xiązęciu Iegomosci Michałowi Radziwiłłowi Wojewodzie Wileńskiemu, Hetmanowi Wielkiemu W.X.L. [...] Ofiarowane Roku 1756. Dnia 1. Januarij, 1756 r.

 

Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Czartoryska Izabela Elżbieta, 1805 r.

 

 

 

O

Odrobiny Stołv Krolewskiego, Abo Historya O Cudownym Obrazie Naswięt. Panny Maryey Częstochowskiej : [...] na Iasney Gorze Częstochowskiey [...], Gdziue pod strażą Braci Zakonu S. Pawła Pierwszego Pustelnika, iuz na czwarte sto lat godnym od Krolestw Europy zostaie poszanowaniu, Wielkiemi Cudami y Łaskami wsławiona : Z Greckich y Łacińskich Historyków y Pisarzów Kościoła Iasnogórskiego zebrana na X. Częsci Rozdzielona / Przez X. Ambrozego Nieszporkowitza [...] Do Drvkv Podana, Nieszporkowicz Ambroży, 1683 r.

 

Ogrod Krolewsky w Ktorem o początku Cesarzow Rzymskich, Arcyxiążąt Rakuskich Krolow, Polskich, Czeskych, Xiążąt Slanskich, Ruskich, Litewskich, Pruskich rozrodzienia ich krotko opisane naidziesz / Przez Bartosza Paprockiego [...], Paprocki Bartłomiej, 1599 r.

 

Ogrod Panienski Pod Sznur Pisma Swiętego Doktorow Koscielnych, Kaznodzieiow Prawowiernych, Wymierzony, A Kwiatami Tytvłow Matki Boskiey Wysadzony / Przez Iednego nayliższego tey Matki y Panny Niewolnika, Kochowski Wespazjan, 1681 r.

 

Opisanie dzienne pogrzebow [...] Anny z Micielskich Radziwiłłowy, wojewodziny wilenskiey, hetmanowy w. W.X.Lit. y [...] Hieronima Radziwiłła podkomorzego w. W.X.Lit. [...] obchodzonego w Nieswizu roku 1787 czerwca 20. dnia, 1787 r.

 

Opis przejazdu przez Niemcy w listach Wacława do siostry swojéj Jadwigi / przez Klementynę z Tańskich Hofmanową, 1844 r.

 

O poznawaniu i leczeniu choroby zapalenia krtani croup zwaney / przez Józefa Franka [...], Frank Joseph, 1808 r.

 

O przyozdobieniu siedlisk wieyskich : rzecz zastosowana do Polski. T. 1, Giżycki Franciszek Ksawery, 1827 r.

 

O przyozdobieniu siedlisk wieyskich : rzecz zastosowana do Polski. T. 2, Giżycki Franciszek Ksawery, 1827 r.

 

Order Dam Krzyza Gwiazdzistego to jest Historya Postanowienia tego Orderu [...], niegdyś po Francusku w Roku 1726. wydane / teraz na Polski język Dla [...] Anny z Mycielskich Radziwiłłowey [...], y Innych Dam Polskich [...] przetłumaczone y do Druku podane Roku 1760, 1760 r.

 

O Religii Poczciwych Ludzi / przez Stanisława Konarskiego. S. P. Roku 1769, Konarski Stanisław, 1769 r.

 

Ostatnia wojewodzina wileńska : (Helena z Przeździeckich ks. Radziwiłłowa) / przez X. M. R., Radziwiłł, Michał Piotr, 1892 r.

 

O sztuce u dawnych, czyli Winkelman polski. Cz. 1 / Stanisława Potockiego, senatora woiewody, prezesa Rady Stanu i Ministrów, dyrektora Edukacyi Narodowey, Komendanta Generalnego Kadetów, członka Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk, Orderów Polskich Kawalera, Potocki Stanisław Kostka, 1815 r.

 

O sztuce u dawnych, czyli Winkelman polski. Cz. 2 / Stanisława Potockiego, senatora woiewody, prezesa Rady Stanu i Ministrów, dyrektora Edukacyi Narodowey, Komendanta Generalnego Kadetów, członka Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk, Orderów Polskich Kawalera, Potocki Stanisław Kostka, 1815 r.

 

O towarzyskości i obcowaniu z ludźmi. Cz. 1, Pockels Karl Friedrich, 1819 r. 

 

O towarzyskości i obcowaniu z ludźmi. Cz. 2, Pockels Karl Friedrich, 1819 r. 

 

O waznieyszych zarazach bydła rogatego i koni / przez Ludwika Boianusa [...], z niem. oryginału tł. przez Autora, i przeyrzane przez osoby biegłe w języku Polskim, Bojanus Ludwik Henryk, 1810 r.

 

O wymowie i poezyi, Golański Filip Neriusz, 1786 r.

P

Pacta Conventa Avgvsti III. Regis Poloniarvm Magni Dvcis Litvaniae Et Electoris Saxoniae / Commentario Perpetvo Illvstrata A Godofredo Lengnich D., Lengnich, Gottfried, 1736 r.

 

Pamiętniki Albrychta Stanisława X. Radziwiłła Kanclerza W. Litewskiego. T. 2 / wyd. z rękopismu przez Edwarda Raczyńskiego, Radziwiłł Albrycht Stanisław, 1839 r.

 

Pamiętniki do panowania Augusta II / napisane przez niewiadomego Autora (podobno Erazma Otwinowskiego) ; wydane z rękopismu przez Edwarda Raczyńskiego, Otwinowski, Franciszek, 1838 r.

 

Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego : z pozostałych po nim rękopismów przepisane i wydane. T. 1 / z pozostałych po nim rękopisów przepisane i wyd. przez J. I. Kraszewskiego, Ochocki Jan Duklan, 1857 r.

 

Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego : z pozostałych po nim rękopismów przepisane i wydane. T. 2/ z pozostałych po nim rękopisów przepisane i wyd. przez J. I. Kraszewskiego, Ochocki Jan Duklan, 1857 r.

 

Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego : z pozostałych po nim rękopismów przepisane i wydane. T. 3 / z pozostałych po nim rękopisów przepisane i wyd. przez J. I. Kraszewskiego, Ochocki Jan Duklan, 1857 r.

 

Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego : z pozostałych po nim rękopismów przepisane i wydane. T. 4 / z pozostałych po nim rękopisów przepisane i wyd. przez J. I. Kraszewskiego, Ochocki Jan Duklan, 1857 r.

 

Pamiętniki O Dawnym Rycerstwie Zwazanym Iako Ustanowienie Polityczne y Zołnierskie / Po Francuzku Przez Pana De La Curne De Ste. Palaye Napisane ; a Teraz Na Polski Wyłożone Ięzyk, La Curne de Sainte- Palaye Jean-Baptiste, 1772 r.

 

Pamiętnik Jana Chłopickiego z czasów kampanij Napoleona / spisany z ustnych opowiadań przez jego syna ; ozdobiony winjetami Horacego Werneta, Chłopicki Jan, 1849 r.

 

Pamiętnik o księciu Karolu Radziwille pisany podług Archiwum Nieświezkiego : rękopis udzielony do druku ze zbiorów Wiktora hr. Baworowskiego, Radziwiłł Karol Stanisław, 1864 r.

 

Peregrinacia Abo, Pielgrzymowanie Do Ziemie Swiętey, [...] / Pana, Je°. M. P. Mikołaia Chrysztofa Radziwila, Xiązecia na Ołyce y Nieświezu [...] ; Przez Je° M. X. Thomasa Tretera, [...], ięzykiem Lacińskim napisana y wydana ; A przez X. Andrzeia Wargockiego na Polski przełożona, Radziwiłł Mikołaj Krzysztof Sierotka, 1607 r.

 

Peregrinacia abo Pielgrzymowanie do Ziemi Swiętey, [...] Mikołaia Krzysztofa Radziwiłła, [...]. Przez Iego Mosći X. Tomasza Tretera, Kustosa Warmińskiego, ięzykiem Łacińskim napisana y wydana, Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof Sierotka, 1683 r.

 

Pielgrzymka do Jasnej-Góry w Częstochowie : odbyta przez Pątnika XIX wieku i / wydana z rękopisu przez Michała Balińskiego, 1846 r.

 

Początkowe przepisy do musztry dla kawaleryi narodowey woyska koronnego y Wielkiego Xstwa Lit, Komisja Wojskowa Obojga Narodów, 1790 r.

 

Prawdy wieczne zawarte w naukach ku używaniu [...] tych, co [...] Rekollekcye odprawuią / napisane włoskim wprzód językiem przez Karola Grzegorza Rosignoliusza S. J. a teraz na polski język świeżo przełozone [...], Rosignoli Carlo Gregorio, 1792 r.

 

Prerogatywa Zakonu Kaznodzieyskiego, Szymak Grzegorz Józef Tomasz, 1755 r.

R

Rady Przyiacielskie Dane Młodemu Kawalerowi Udaiącemu Się Na Swiat = Conseils d'un ami à un jeune homme qui entre dans le monde, Sack August Friedrich Wilhelm, 1769 r.

 

Rezolucya sumnienia penitentowi statyscie od spowiednika dana, zwłaszcza na owe słowa Senatorskiey przysięgi Quidquid nocivi videro avertam. Seymowym y Seymikowym Rezolutom do sumienney uwagi podana, 1758 r.

 

Roslin Potrzebnych, Pozytecznych, Wygodnych, Osobliwie Kraiowych, Albo Ktore W Kraiu Uzyteczne Byc Mogą, Utrzymanie, Rozmnozenie I Zazycie : Tom 1, Z Figurami, O Drzewach, Ziołach Ogrodowych i Ogrodach / Przez X. Krzysztofa Kluka [...], Kluk Krzysztof, 1777 r.

 

Roslin Potrzebnych, Pozytecznych, Wygodnych, Osobliwie Kraiowych, Albo Ktore W Kraiu Uzyteczne Byc Mogą, Utrzymanie, Rozmnozenie I Zazycie : Tom 2, Z Figurami, O Drzewach, i Ziołach Dzikich, Lasach, etc. / Przez X. Krzysztofa Kluka [...], Kluk Krzysztof, 1778 r.

 

Roslin Potrzebnych, Pozytecznych, Wygodnych, Osobliwie Kraiowych, Albo Ktore W Kraiu Uzyteczne Byc Mogą, Utrzymanie, Rozmnozenie I Zazycie : Tom 3, Z Figurami, O Rolnictwie, Zbozach, Łąkach, Chmielnikach, Winnicach, y Roslinach Gospodarskich / Przez X. Krzysztofa Kluka [...], Kluk Krzysztof, 1779 r.

 

Rys życia księcia Michała Radziwiłła / skreślony przez J. S., Koźmian Andrzej Edward, 1851 r.

 

Rzeczy Kopalnych Osobliwie Zdatnieyszych, Szukanie, Poznanie I Zażycie. T. 1, O Rzeczach Kopalnych w Powszechności, O Wodach, Solach, Tłustościach Ziemnych I Ziemiach / Przez X. Krzysztofa Kluka [...], Kluk Krzysztof, 1781 r.

 

Rzeczy Kopalnych, Osobliwie Zdatnieyszych, Szukanie, Poznanie I Zażycie. T. 2, O Kamieniach W Powszechności, O Kleynotach, Kruszcach, Ich Kopaniu, I O Górnictwie, Z Figurami / Przez X. Krzysztofa Kluka [...], Kluk Krzysztof, 1802 r.

Z

Zbior Krotki Herbow Polskich Oraz Wsławionych cnotą i naukami Polakow, Chmielowski Benedykt, 1763 r.

 

Z dziejów Nieświeża : z 70 ilustracjami, Taurogiński Bolesław, 1937 r.

 

Z dziejów Nieświeża : z 70 ilustracjami, Taurogiński Bolesław, 1937 r.[Zielnik Herbarzem [Cz. 1] z ięzyka Łacinskiego zowią To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew Krzewin y korzenia ich, Kwiatu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania Takze Trunkow, Syropow, Wodek Lekiwarzow, Konfektow [...] pilnie zebrane a porządnie zapisane przez D. Simona Syrennivsa], Syreński Szymon, 1613 r.

 

Z dziejów Nieświeża : z 70 ilustracjami, Taurogiński Bolesław, 1937 r.[Zielnik Herbarzem [Cz. 2] z ięzyka Łacinskiego zowią To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew Krzewin y korzenia ich, Kwiatu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania Takze Trunkow, Syropow, Wodek Lekiwarzow, Konfektow [...] pilnie zebrane a porządnie zapisane przez D. Simona Syrennivsa], Syreński Szymon, 1613 r.

 

Z dziejów Nieświeża : z 70 ilustracjami, Taurogiński Bolesław, 1937 r.[Zielnik Herbarzem [Cz. 3] z ięzyka Łacinskiego zowią To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew Krzewin y korzenia ich, Kwiatu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania Takze Trunkow, Syropow, Wodek Lekiwarzow, Konfektow [...] pilnie zebrane a porządnie zapisane przez D. Simona Syrennivsa], Syreński Szymon, 1613 r.

 

Z dziejów Nieświeża : z 70 ilustracjami, Taurogiński Bolesław, 1937 r.[Zielnik Herbarzem [Cz. 4] z ięzyka Łacinskiego zowią To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew Krzewin y korzenia ich, Kwiatu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania Takze Trunkow, Syropow, Wodek Lekiwarzow, Konfektow [...] pilnie zebrane a porządnie zapisane przez D. Simona Syrennivsa], Syreński Szymon, 1613 r.

 

Z dziejów Nieświeża : z 70 ilustracjami, Taurogiński Bolesław, 1937 r.[Zielnik Herbarzem [Cz. 5] z ięzyka Łacinskiego zowią To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew Krzewin y korzenia ich, Kwiatu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania Takze Trunkow, Syropow, Wodek Lekiwarzow, Konfektow [...] pilnie zebrane a porządnie zapisane przez D. Simona Syrennivsa], Syreński Szymon, 1613 r.

 

Zwierząt domowych i dzikich osobliwie kraiowych, historyi naturalney, początki i gospodarstwo [...]. T. 1, O zwierzętach ssących / przez Krzysztofa Kluka, Kluk Krzysztof, 1809 r.

 

Zwierząt Domowych I Dzikich Osobliwie Kraiowych, Historyi Naturalney, Początki I Gospodarstwo [...]. T. 2, O Ptastwie / Przez Krzysztofa Kluka, Kluk Krzysztof, 1779 r.

 

 

Zwierząt Domowych I Dzikich Osobliwie Kraiowych, Historyi Naturalney, Początki I Gospodarstwo [...]. T. 3, O Gadzie I Rybach / Przez Krzysztofa Kluka, Kluk Krzysztof, 1780 r.

 

Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi naturalney, początki i gospodarstwo [...]. T. 4, O owadzie i robakach / przez Krzysztofa Kluka, Kluk Krzysztof, 1802 r.

 

Zywoty Oycow Abo Dzieie Y Dvchowne Powiesci Starcow, Zakonnikow, Pustelnikow Wschodnich / Przez S. Hieronima, y Inszych pisane [...] ; Staraniem y nakładem [...] Katarzyny Z Sobieszyna Xięzny Radziwiłowey [...] ; Od X. M. Sebastiana Piskorskiego [...] na Polski ięzyk przetłumaczone, y do druku Podane Roku Panskiego 1688

 

Życie Janusza Radziwiłła, Ś. Państwa Rzymskiego xiążęcia na Birżach i Dubinkach, hrabi na Newlu i Siebieżu. [Cz. 1: bez Dodatków], Kotłubaj Edward, 1859 r.

 

Życie Janusza Radziwiłła, Ś. Państwa Rzymskiego xiążęcia na Birżach i Dubinkach, hrabi na Newlu i Siebieżu. [Cz. 2: Dodatki], Kotłubaj Edward, 1859 r.

 

Żywot Jaśnie Oświeconego Księcia Bogusława Radziwiłła, Świętego Państwa Rzymskiego Książęcia na Birżach, Dubińkach, Słucku i Kopylu [...] : (z rękopismów Hr. T. Działyńskiego), 1840 r.

 

Żywot Jaśnie Oświeconego Księcia Bogusława Radziwiłła [...] : (z rękopismów Hr. T. Działyńskiego), 1840 r.