Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Dom Konopnickiego

Wybudowany został w połowie XIX w. jako dom mieszkalny dla dzierżawcy książęcego pobliskiego młyna rzecznego w Arkadii. Na przełomie XIX i XX w. mieszkał w nim Jan Konopnicki, syn Marii Konopnickiej, wybitnej polskiej poetki i pisarki, który dzierżawił radziwiłłowskie młyny nad rzeką Skierniewką. Związki poetki z Nieborowem i Arkadią trwały przez dwadzieścia lat od 1884 do 1903 r. W latach 1893-1903 Konopnicka była częstym gościem w Arkadii, a nawet nosiła się z zamiarem stałego osiedlenia w Arkadii.