Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Sklep muzealny

Majolika Nieborów

 

Sklep internetowy MAJOLIKA NIEBORÓW

Pamiątki przeszłości 1796 – 1945. Berlińska linia Radziwiłłów

Red. Monika Antczak, wyd. Muzeum w Nieborowie i Arkadii, 2018.
 
 
Katalog wystawy prezentowanej w Pałacu w Nieborowie (16 czerwca – 31 października 2018 r.), na której pokazano ok.140 dzieł należących do potomków berlińskiej linii Radziwiłłów. 
Pomysł na realizację tej wystawy narodził się z chęci szczegółowego poznania historii berlińskiej gałęzi rodu Radziwiłłów, której początek dało zawarte w 1796 r. małżeństwo Antoniego Henryka Radziwiłła z  księżniczką pruską Fryderyką Luizą Hohenzollern, bratanicą króla Prus Fryderyka. Symboliczną datą, która zamyka narrację wystawy jest rok 1945 r., kiedy książę Janusz Radziwiłł, ostatni właściciel dóbr nieborowskich wraz z rodziną zostaje osadzony w obozie w Krasnogorsku.
 
cena: 70 zł 
Książkę można zakupić na miejscu lub wysyłkowo (koszt przesyłki 15 zł, książkę wysyłamy do 3 dni roboczych po uzyskaniu wpłaty na konto muzeum).
Zamówienie na przesyłkę książki prosimy kierować na adres:

Sobiescy i Radziwiłłowie. Strażnicy Wizerunku Maryjnego

Red. Monika Antczak, Maciej Radziwiłł, Muzeum w Nieborowie i Arkadii, 2019.
 
Oddajemy w ręce Czytelników katalog wystawy, której narracja skupia się wokół wizerunku Matki Boskiej – najcenniejszego obiektu będącego w prywatnych zbiorach rodziny Radziwiłłów.
Według źródeł historycznych obraz został znaleziony w 1683 roku podczas odsieczy wiedeńskiej. Ten niepozorny wizerunek maryjny, od początku otoczony przez Jana III Sobieskiego kultem, był jedną z najcenniejszych zdobyczy, jaką król przywiózł spod Wiednia.
Obraz ten, początkowo związany z rodziną królewską, od 1740 roku był własnością Radziwiłłów i przez wiele lat znajdował się w kaplicy zamkowej w Nieświeżu. Dziedzicząc schedę po Janie III Sobieskim, Radziwiłłowie stali się strażnikami pamięci królewskiej chwały. Była ona między innymi doskonałym narzędziem rodowej propagandy, wpisującej się w realia ówczesnej Europy. Na tle historyczno-genealogicznym rozwija się fascynująca opowieść o cudownym znalezieniu pod Wiedniem obrazu Matki Boskiej, zwanej później Sobieską, Radziwiłłowską lub Nieświeską.
 
cena: 70 zł 
Książkę można zakupić na miejscu lub wysyłkowo (koszt przesyłki 15 zł, książkę wysyłamy do 3 dni roboczych po uzyskaniu wpłaty na konto muzeum).
Zamówienie na przesyłkę książki prosimy kierować na adres:

Nieborów. Mazowiecka rezydencja Radziwiłłów

Wyd. Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum w Nieborowie i Arkadii, 2005

 

 

Monografia Nieborowa opracowana przez Włodzimierza Piwkowskiego, poparta licznymi materiałami naukowymi, stanowi najobszerniejszy stan badań nad rozwojem historycznym unikatowego zabytkowego zespołu architektoniczno - ogrodowego.

 

cena: 130 zł
Książkę można zakupić na miejscu lub wysyłkowo (koszt przesyłki 15 zł, książkę wysyłamy do 3 dni roboczych po uzyskaniu wpłaty na konto muzeum).
Zamówienie na przesyłkę książki prosimy kierować na adres:

Et in Arcadia Ego

Tomasz Mikocki, Włodzimierz Piwkowski, Et in Arcadia Ego, Katalog wystawy w Światyni Diany V-IX 2001, Warszawa 2001.
 
 
 
Ogród sentymentalno - romantyczny w Arkadii, załozony w 1778 roku przez księżnę Helene Radziwiłłową, jest dzisiaj najlepiej zachowanym parkiem tego typu w Polsce. Arkadia, z jej romantycznym rozplanowaniem przestrzeni ogrodowej, oryginalną architekturą oraz kolekcją antyków i starożytności, składających się na kształt finezyjnego programu intelektualnego, jest przejawem wyrafinowanej kultury artystycznej przełomu XVIII i XIX wieku w Polsce.
 
cena: 75 zł
Książkę można zakupić na miejscu lub wysyłkowo (koszt przesyłki 15 zł, książkę wysyłamy do 3 dni roboczych po uzyskaniu wpłaty na konto muzeum).
Zamówienie na przesyłkę książki prosimy kierować na adres:

 

Nieborów i Arkadia - 70 lat Muzeum. Księga pamiątkowa

 Wyd. Muzeum w Nieborowie i Arkadii, 2015.

W 2015 roku, z okazji obchodów kolejnego jubileuszu, dzięki przychylności i zaangażowaniu znakomitych badaczy, znawców oraz miłośników Nieborowa i Arkadii, powstała Księga pamiątkowa poświęcona nowym odkryciom, interpretacjom, aktualnym badaniom naukowym nad zespołem muzealnym. Zbiór trzydziestu pięciu artykułów, zestawionych w sześciu grupach tematycznych (I. Ludzie i krajobrazy, II. Kolekcje, III. Przedmioty, IV. Arkadia, V. Manufaktura, VI. Archiwalia), ukazuje bezmiar spojrzeń i rozmaitość aspektów nieborowskiej rezydencji. Wiele z nich ma charakter przyczynkowy – inspirują i wskazują perspektywy dalszych prac badawczych. Streszczenia prezentowanych badań w języku angielskim dają nadzieję na umocnienie pozycji Nieborowa w kontekście europejskich muzeów rezydencjonalnych.

 
cena: 69 zł

Książkę można zakupić na miejscu lub wysyłkowo (koszt przesyłki 15 zł, książkę wysyłamy do 3 dni roboczych po uzyskaniu wpłaty na konto muzeum).

Zamówienie na przesyłkę książki prosimy kierować na adres:

 [email protected]

Kobieta wodzem chwalebnego czynu

Teresa Grzybkowska, wyd. Tako, 2018.
 
Książkę Teresy Grzybkowskiej „Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Twórczynie pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych” oceniam nie tylko jako pracę wybitną w sensie naukowym, ale ważną z punktu kształtowania świadomości historycznej w społeczeństwie polskim. W swej pracy Autorka pogłębiła i rozwinęła dotychczasowe badania nad wkładem wybitnych Polek w kulturę Oświecenia oraz nad historią rodzimego muzealnictwa ale też dokonała syntezy osiągnięć historiograficznych na tym polu badawczym. Znalazła bowiem i wykorzystała właściwy klucz do prezentacji osiągnięć legendarnych już dziś postaci, jak Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa ,Izabela z Flemmingów Czartoryska, Elżbieta z Czartoryskich Lubomirska, Aleksandra z Lubomirskich Potocka. Tworzą ów klucz przedstawione w tytule monografii ”pierwsze polskie muzea i ogrody filozoficzne.” Teresa Grzybkowska jako spadkobierczyni pionierskich bada ń nad muzealnictwem zmarłego przed czterema laty profesora Zdzisława Żygulskiego Juniora rozszerza obszar swoich zainteresowań o mało jak dotąd rozpoznaną w historiografii polskiej materię tzw. ogrodów filozoficznych . Oba zagadnienia-muzeów i ogrodów filozoficznych-w wkomponowuje z maestrią w artystyczny, społeczny, polityczny krajobraz Polski schyłku XVIII i pierwszej połowy XIX stulecia. Równocześnie przywraca- podkreślając wiodąca rolę kobiet w podobnych dokonaniach- właściwą miarę i proporcje w obrazie przeszłości.
(z recenzji prof. Tadeusza Cegielskiego)
 
cena 65 zł
Książkę można zakupić na miejscu lub wysyłkowo (koszt przesyłki 15 zł, książkę wysyłamy do 3 dni roboczych po uzyskaniu wpłaty na konto muzeum).
Zamówienie na przesyłkę książki prosimy kierować na adres:

 

Na całym świecie tylko ona.Zakazana miłość księżniczki Elizy Radziwiłł i Wilhelma Pruskiego.

Dagmar von Gersdorff, wyd. Ad Rem, 2013.
 
 
Książę Wilhelm był nią zachwycony już od najmłodszych lat. Syn królowej Luizy i Fryderyka Wilhelma III Pruskiego bez pamięci zakochał się w Elizie, córce księcia Antoniego Radziwiłła. „Pełne blasku dni szczęścia” przeżywali spotykając się w królewskich pałacach Berlina, Poczdamu i Śląska. Litera „E” w pamiętniku Wilhelma była wyrazem jego uczucia, tęsknoty i nadziei. Cała Europa wiedziała o ich romansie i z niecierpliwością czekała na ślub. Wszelako król nie wyraził zgody na ten związek i to nie księżniczka Eliza, lecz niekochana Augusta Sasko-Weimarska zasiadła na pruskim tronie. Jednak to podobizna Elizy stała na biurku Wilhelma, późniejszego cesarza Niemiec, aż do jego śmierci w 1888 roku. Dagmar von Gersdorff, na tle wydarzeń w XIX-wiecznej Europie oraz dziejów Prus i Polski, opowiada o intrygach, politycznych kalkulacjach i źle pojętej racji stanu. Ujawnia także, na podstawie źródeł historycznych oraz dotychczas nieznanych pamiętników i listów, nowe szczegóły nieszczęśliwej miłości Elizy i Wilhelma.
Książka zawiera czarno-białe zdjęcia portretów, rycin i miedziorytów oraz drzewa genealogiczne Hohenzollernów i Radziwiłów.
Produkt Niedostępny 
cena 60 zł
Książkę można zakupić na miejscu lub wysyłkowo (koszt przesyłki 15 zł, książkę wysyłamy do 3 dni roboczych po uzyskaniu wpłaty na konto muzeum).
Zamówienie na przesyłkę książki prosimy kierować na adres:

Dzień w muzeum czyli opowieść Caiusa Probinusa o życiu w starożytnym Rzymie

Monika Rekowska-Ruszkowska, wyd. Novae Res, 2011.
 
 
"Dzień w muzeum" to przygoda w dwóch odległych miejscach i dwóch różnych epokach jednocześnie! Na zwyczajnej szkolnej wycieczce w położonym niedaleko Warszawy pałacu w Nieborowie i parku Arkadia uczniowie poznają świat starożytnego Rzymu, oglądając kolekcję greckich i rzymskich zabytków. Zuzia, jedna z uczennic, nawiązuje podczas zwiedzania kontakt z małym Rzymianinem, swoim rówieśnikiem, tyle że żyjącym prawie 2000 lat wcześniej. Podczas tego nadzwyczajnego spotkania Caius Probinus opisuje dziewczynce swoje codzienne życie w Rzymie w czasach cesarza Klaudiusza, przeplatając opowieść propozycjami różnych zabaw, które nie tylko pomagają zapamiętać nowe wiadomości, lecz także rozszerzają wiedzę, a nawet pozwalają na wykorzystanie nabytych informacji w sposób praktyczny (uczą na przykład, jak urządzić rzymską ucztę, antyczne gry itp.)
Produkt Niedostępny
cena 32 zł
Książkę można zakupić na miejscu lub wysyłkowo (koszt przesyłki 15 zł, książkę wysyłamy do 3 dni roboczych po uzyskaniu wpłaty na konto muzeum).
Zamówienie na przesyłkę książki prosimy kierować na adres:

 

Z moich wspomnień

Maria Małgorzata Potocka, wyd. LTW, 2010.
 
 
"Z moich wspomnień" to pamiętnikarski zapis, sporządzony przez Autorkę na prośbę jej dzieci i wnuków, który zaczął powstawać u schyłku II wojny światowej. Wspomnienia te obejmują tak rzadko opisywane czasy przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. "To-jak pisze Eligiusz Kozłowski-nie tylko opowieść o życiu jej własnym i rodziny bliższej i dalszej, to nie tylko korowód arystokratycznych rodzin, cesarzy i książąt krwi, barwna paleta dworskich balów, przyjęć i polowań nawet w dalekiej Anglii. Tworzą one zresztą swoisty i niepowtarzalny klimat fin de siecle'u, oddają atmosferę obyczajowości tej warstwy społeczeństwa, której nieobce były dramaty rodzinne, są wielowiekowym zapisem tego, co jej oczy widziały, a pamięć zarejestrowała".
Produkt Niedostępny
cena 48 zł
Książkę można zakupić na miejscu lub wysyłkowo (koszt przesyłki 15 zł, książkę wysyłamy do 3 dni roboczych po uzyskaniu wpłaty na konto muzeum).
Zamówienie na przesyłkę książki prosimy kierować na adres:
 

Listy niewysłane

Anna Branicka - Wolska, wyd. LTW, 1990.
"Listy niewysłane" to zbiór listów pisanych na zesłaniu przez dwudziestoletnią Annę Branicką do przebywającego w niemieckiej niewoli narzeczonego, Janusza Radomyskiego. Teksty te ukazują nie tylko dramat niespełnionej miłości, ale także warunki życia ludzi internowanych w ZSRR. Wśród listów znajdują się również wspomnienia m.in. świąt, polowań i dożynek w Wilanowie i Rosji oraz fragmenty dotyczące września 1939 i Powstania Warszawskiego.
 
cena 50 zł
Książkę można zakupić na miejscu lub wysyłkowo (koszt przesyłki 15 zł, książkę wysyłamy do 3 dni roboczych po uzyskaniu wpłaty na konto muzeum).
Zamówienie na przesyłkę książki prosimy kierować na adres:

 

Peczara. Moje własne wspomnienia

Janina Zofia Potocka, Zofia Barbara Potocka, wyd. LTW, 2014.
 
 
Wojenna zawierucha i rewolucja bolszewicka skazały na unicestwienie wiele kresowych rezydencji, należących do polskich rodów arystokratycznych. Wśród nich znalazła się Peczara, położona na środkowej Ukrainie, nad Bohem. Świadkami jej świetności, a potem powolnego umierania były Janina Zofia z Potockich Potocka (1851–1928) i jej córka Zofia Barbara (1883–1974). Ich zapiski: Dziennik z lat 1914–1919 oraz Moje własne wspomnienia, objęte wspólnym tytułem Peczara, tworzą barwny obraz życia rodziny Potockich na dalekiej a pięknej Ukrainie. "Nasze kresowe dwory, rezydencje oddalone od miast, oddalone jedne od drugich dziesiątkami wiorst, wytwarzały każde swoje własne oblicze, odrębny trochę tryb życia, ale wszędzie to życie pulsowało swoistą bujnością, porywem, nieraz romantycznym rozmachem" – pisała Zofia Barbara. Mimo tylu szlachetnych inicjatyw, wielkiej odwagi i poświęceń ani tej niepowtarzalnej atmosfery, ani tej kresowej bujności życia w Peczarze ocalić nie zdołano. Dawną wielką Peczarę zobaczymy dziś właśnie we wspomnieniach pań Potockich i dzięki rodzinnemu archiwum, gdyż liczne fotografie zeń zaczerpnięte zdobią strony niniejszej książki.
 
cena 50 zł
Książkę można zakupić na miejscu lub wysyłkowo (koszt przesyłki 15 zł, książkę wysyłamy do 3 dni roboczych po uzyskaniu wpłaty na konto muzeum).
Zamówienie na przesyłkę książki prosimy kierować na adres:
 

Księga peczarska. Wspomnienia rodzinne

Franciszek Potocki, Konstanty Potocki, wyd. LTW, 2017.
 
 
 
Niniejsza książka to barwne wspomnienia, których autorami są dwaj członkowie rodu Potockich: Franciszek (1877–1949) i Konstanty (1910–1988), ojciec i syn, bogato ilustrowane fotografiami z rodzinnego archiwum i własnoręcznymi rysunkami ostatniego ordynata teplickiego. Wśród mocy szczegółów z życia mieszkańców kresowej posiadłości na początku XX w., domowych przedstawień teatralnych i cyrkowych, urządzania pałacu i ogrodu, wycieczek, organizacji straży pożarnej, ulubionych koni, psów i… duchów, pojawia się niemal symboliczny obraz rejsu po Bohu. Prom cicho sunął po rzece, otoczony ciemnością i odgłosami nocy. Aż tu nagle płomienie pokryły wznoszącą się nad brzegiem Orlą Skałę. Języki ognia skakały hen, wysoko, trzaskały i huczały, a płonące strzępy spadały w dół i z sykiem gasły, dotknąwszy Bohu, który w swych wodach odbijał i pomnażał szalone blaski. A po chwili granitowe głazy spowijał już tylko dym i popiół. „Mój ojciec – pisze Konstanty – kończył to wspomnienie, zastanawiając się, czy ogień nie był symbolem zbliżającej się pożogi i zgliszcz, w które zamieni się Peczara i wszystko, co sobą reprezentowała”. I rzeczywiście, historia tak się potoczyła, że Franciszek musiał dom i gospodarstwo organizować na nowo, a jego syn dorastał poza rodzinną Peczarą. Ale i tu, w Rudce, urządzano pałac i ogród, i tu była straż pożarna, stąd jeździło się do Antonin, Krakowa i Montrésoru, życie kwitło… aż do 1939 roku.
 
cena 50 zł
Książkę można zakupić na miejscu lub wysyłkowo (koszt przesyłki 15 zł, książkę wysyłamy do 3 dni roboczych po uzyskaniu wpłaty na konto muzeum).
Zamówienie na przesyłkę książki prosimy kierować na adres:

 

Radziwiłłowie. Burzliwe losy słynnego rodu

Witold Banach, wyd. Wydawnictwo Poznańskie, 2018.
 
 
Zajrzyjcie do świata przepychu, skandali i ogromnych majątków ziemskich, gdzie nazwisko znaczy więcej niż może się wydawać!
Radziwiłłowie, ród który trząsł Rzeczpospolitą Obojga Narodów, opisywany w Sienkiewiczowskiej Trylogii, przedstawiany w wielu filmach i serialach historycznych. Jednak niewiele osób wie, że jego przedstawiciele uczestniczyli w wielu ważnych wydarzeniach w czasach nam bliższych. To dzięki interwencji Janusza Radziwiłła zwolniono Józefa Piłsudskiego z Magdeburga, a jego rozmowa z Göringiem przyczyniła się do uwolnienia profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stanisław Radziwiłł jako delegat Polskiego Czerwonego Krzyża zabiegał o zbadanie okoliczności mordu katyńskiego, a po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych brał udział w kampanii prezydenckiej swojego szwagra Johna Fitzgeralda Kennedy’ego.
Radziwiłłowie byli obywatelami świata w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Swoje majątki, pałace, domy posiadali w Polsce, Rosji, Niemczech, Francji, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Byli przyjaciółmi królów, cesarzy, carów i prezydentów, a  fakt, że stali się rodziną związaną z pruskim domem panującym, miał swoje znaczenie aż do czasów II wojny światowej. W książce czytelnik znajdzie zarówno postacie piękne, szlachetne, ale nie brakuje też szaleńców, utracjuszy i skandalistów. W opowieściach o Radziwiłłach znajdziemy paradoksy związane z wyborem tożsamości narodowej, polityczne wolty, skandale obyczajowe, wzloty i upadki.
 
cena 60 zł
Książkę można zakupić na miejscu lub wysyłkowo (koszt przesyłki 15 zł, książkę wysyłamy do 3 dni roboczych po uzyskaniu wpłaty na konto muzeum).
Zamówienie na przesyłkę książki prosimy kierować na adres:
 

 

Panie kresowych siedzib

Magdalena Jastrzębska, wyd. LTW, 2016.
 
 
Wielkie damy, patriotki, kolekcjonerki, filantropki, strażniczki ognisk domowych i tradycji, posażne córki magnatów, z biegiem lat zmieniające się w dostojne matrony – panie na kresowych włościach. Spoglądają na nas milcząco z portretów zdobiących ściany muzeów. Ich wspaniałe domostwa w Pietniczanach na Podolu, Szpanowie na Wołyniu, legendarnych Antoninach, Wierzchowni, Białej Cerkwi, Nieświeżu, Połoneczce i wielu innych malowniczych miejscach albo istnieją dziś tylko na fotografiach w sepii – zmiecione podmuchem rewolucji i wojen, albo pełnią całkiem inne funkcje, jakże dalekie od domowego zacisza. To one – kresowe damy i ich rezydencje – są bohaterkami zbioru szkiców biograficznych pt. Panie kresowych siedzib. Przenieśmy się więc w czasie za sprawą tej książki i sprawdźmy, czy zechcą uchylić rąbka dawnych swych tajemnic…
 
cena 45 zł
Książkę można zakupić na miejscu lub wysyłkowo (koszt przesyłki 15 zł, książkę wysyłamy do 3 dni roboczych po uzyskaniu wpłaty na konto muzeum).
Zamówienie na przesyłkę książki prosimy kierować na adres:
 

Zagraniczne podróże Polek w epoce oświecenia

Małgorzata Ewa Kowalczyk, wyd. LTW, 2019.
 
 
„Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej” (Ryszard Kapuściński). Pod tym stwierdzeniem mogłoby się podpisać wiele bohaterek Zagranicznych podróży Polek w epoce oświecenia Małgorzaty Ewy Kowalczyk. Dla niektórych podróże były jak narkotyk, który pozwalał zapomnieć o monotonii codziennej egzystencji, dla innych możliwością przebywania blisko kochanych osób. Jakie były inne powody wyjazdów? Na jakie niebezpieczeństwa były narażone panie w trakcie drogi? Jak wyglądały realia podróży kobiet ciężarnych oraz z małymi dziećmi? Co najczęściej kupowały Polki za granicą i przywoziły do kraju? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w książce, która w barwny sposób przybliża ich przygody, przeżycia i wrażenia z wojaży.
 
cena 50 zł
Książkę można zakupić na miejscu lub wysyłkowo (koszt przesyłki 15 zł, książkę wysyłamy do 3 dni roboczych po uzyskaniu wpłaty na konto muzeum).
Zamówienie na przesyłkę książki prosimy kierować na adres: