Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Pomnik Historii

23 listopada 2017 roku, zabytkowy zespół pałacowo-ogrodowy w Nieborowie oraz Ogród Sentymentalno - Romantyczny w Arkadii znalazł zaszczytne miejsce na liście Pomników Historii.
Pomnik Historii jest jedną z form ochrony zabytków wymienionych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Może się nim stać zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków lub park kulturowy o szczególnym znaczeniu dla kultury Polski. Na liście Pomników Historii znajdują się obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego kraju. Do elitarnego grona Pomników Historii mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne. Rangę Pomnika Historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 r. 
Obszar Pomnika Historii "Nieborów i Arkadia - zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno - romantyczny" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń rezydencji z pałacem, ogrodem, fragmentami lapidarialnymi, budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i ogrodowymi w Nieborowie w granicach ogrodu nieborowskiego wraz z budynkiem spichlerza w obrębie jego murów obwodowych oraz historycznie ukształtowaną przestrzeń ogrodu w Arkadii z budowlami ogrodowymi i fragmentami lapidarialnymi.