Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Oferty

Świadczenie Usług z zakresu medycyny pracy

 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
 
zaprasza do złożenia oferty na:
 
"Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy obejmującej m.in.: profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) dla pracowników/kandydatów na pracowników w Muzeum w Nieborowie i Arkadii”.
 
Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 26.06.2024 r. do godz. 15.00.
 
Szczegóły w załącznikach.

 

Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego Kapliczki

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego Kapliczki na Wzgórzu Gockim w Arkadii

 

Opinia o stanie technicznym z zaleceniami dostępna u Zamawiającego.

 

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 24.06.2024 r. do godz. 12.00.

 

Szczegóły w załącznikach.

Naprawa ogrodzenia

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Naprawę ogrodzenia w części bagiennej Parku w Nieborowie

 

Dokumentacja dostępna u Zamawiającego.

 

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 20.06.2024 r. do godz. 15.00.

 

Szczegóły w załącznikach.

Usługa remontu 2 pojazdów MELEX

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii 
zaprasza do złożenia oferty na:
 
"Wykonanie remontu kapitalnego 2 pojazdów typu Melex"
 
Termin składania ofert do 10.06.2024 r. do godz.15:00
 
Szczegóły w załącznikach.

Świadczenie usługi telefonii komórkowej

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Świadczenie usługi telefonii komórkowej dla 13 numerów telefonów

 

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 03.06.2024 r. do godz. 15.00.

 

Szczegóły w załącznikach.

Usługa - pełnienie nadzoru archeologicznego

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii 
zaprasza do złożenia oferty na:
 
"Pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie trwania inwestycji tj. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy podjeździe pałacowym na dziedzińcu honorowym w Nieborowie"
 
Termin składania ofert do 31.05.2024 r. do godz.15:00.

Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii 
zaprasza do złożenia oferty na:
 
"Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych dla pracowników Muzeum w Nieborowie i Arkadii"
 
Termin składania ofert do 06.06.2024 r. do godz.15:00.

Usługa cięciu szpalerów lipowo- grabowych w ogrodzie w Nieborowie

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii 

zaprasza do złożenia oferty na:

Specjalistyczna usługa polegająca na cięciu szpalerów lipowo- grabowych w ogrodzie w Nieborowie”.

 

Termin składania ofert do 23.05.2024 r. do godz.12:00.

Usługa wykonania prac konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzew

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na:

 

„Specjalistyczna usługa na wykonanie prac konserwatorsko-pielęgnacyjnych w obrębie wybranych drzew w Ogrodach w Nieborowie i Arkadii wg Ekspertyzy dendrologicznej”.

 

Termin składania ofert do 17.05.2024 r. do godz.12:00.

Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

 

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na

 

Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia (studni głębinowej), zlokalizowanej na terenie zabytkowego parku w Arkadii wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej wydanej przez właściwy urząd. Adres: Arkadia, gm. Nieborów działka nr ewidencyjny 234/6.

 

Termin składania ofert: 12.04.2024 r godz.12:00.

Usługi serwisowe samochodów

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na

 

świadczenie usług serwisowych samochodów osobowych służbowych Zamawiającego obejmujące serwisy eksploatacyjne i niespodziewane naprawy

 

Termin składania ofert: 22.04.2024 r godz.15:00.

Oferta wynajmu nieruchomości na cele gastronomiczne

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na

 

Wynajem części nieruchomości na cele gastronomiczne.

 

Termin składania ofert: 16.04.2024 r godz.14:00.

Kosztorys wykonania ogrodzenia

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na
 
„Wykonanie kosztorysu budowy części ogrodzenia południowego”.
 
Termin składania ofert 02.03.2024 r. do godz.24.00
Szczegóły w załączniku.

Dostawa elementów wykonanych z metaloplastyki do ogrodów w Nieborowie i Arkadii

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na
 
„Dostawę elementów wykonanych z metaloplastyki do ogrodów w Nieborowie i Arkadii”.
 
Termin składania ofert 05.03.2024 r. do godz.12.00

Ochrona przez GI

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:

Zapewnienie doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej poprzez dwuosobową uzbrojoną Grupę Interwencyjną (GI)

Termin realizacji zamówienia:  01.04.2024r. - 31.03.2025r.

Termin składania oferty do 12.03.2024 r. do godz. 15.00

Szczegóły w załącznikach.

Usługi serwisowe sprzętu ogrodniczego

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Świadczenie usług serwisowych maszyn rolniczych i ogrodowych oraz urządzeń z nimi współpracujących Zamawiającego obejmujące serwisy eksploatacyjne i niespodziewane naprawy.

 

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy.

 

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 01.03.2024r. do godz.15.00.

 

Szczegóły w załącznikach.

Dostawa ssawy do zbierania liści

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Dostawa ssawy do zbierania liści.

 

Termin realizacji zamówienia 31.03.2024 r.

 

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 23.02.2024r. do godz.12.00.

 

Szczegóły w załącznikach.

Obsługa kas biletowych

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Obsługa kas biletowych.

 

Termin realizacji zamówienia 01.03. - 31.10.2024 r.

 

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 28.02.2024r. do godz.10.00.

 

Szczegóły w załącznikach.

Wycinka samosiewów z powierzchni około 10 000 m2

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zaprasza do złożenia oferty na:

 

"Usługa polegająca na wycince samosiewów z powierzchni około 10 000 m2 w ogrodzie w Arkadii."
 

Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy.

 

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 22.01.2024 r. do godz. 12:00.

 

Szczegóły w załącznikach.

WYKONANIE I DOSTAWA ELEMENTÓW DREWNIANYCH DO OGRODÓW

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zaprasza do złożenia oferty na:

 

WYKONANIE I DOSTAWA ELEMENTÓW DREWNIANYCH DO OGRODÓW W NIEBOROWIE I ARKADII /DONICE DREWNIANE, OBELISKI, ULE/ wg zał. 1

Termin realizacji zamówienia 20.12.2024 r.

 

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 08.01.2024 r. do godz. 12:00.

 

Szczegóły w załącznikach.

Serwis kotłowni olejowych

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Serwis kotłowni olejowych.

 

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 04.01.2024 r. do godz. 12.00.

 

Szczegóły w załącznikach.

Dostawa paliwa E10, E98 i oleju napędowego.

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Dostawa paliwa E10, Pb 98 i oleju napędowego.

 

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 04.01.2024 r. do godz. 12.00.

 

Szczegóły w załącznikach.

Usługi kominiarskie

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Usługi kominiarskie.

 

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 04.01.2024 r. do godz. 12.00.

 

Szczegóły w załącznikach.

Wykonanie projektu budowlano-konserwatorskiego Kapliczki

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wykonanie projektu budowlano-konserwatorskiego Kapliczki na Wzgórzu Gockim w Arkadii

 

Opinia o stanie technicznym z zaleceniami dostępna u Zamawiającego.

 

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 18.12.2023 r. do godz. 12.00.

 

Szczegóły w załącznikach.

Wykonanie projektu budowlanego zabezpieczenia wejścia

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wykonanie projektu zabezpieczenia wejścia do Pałacu przed spadającymi elementami gzymsu.

 

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 18.12.2023 r. do godz. 12.00.

 

Szczegóły w załącznikach.

 

Wynajem i serwis kabin typu Toi Toi

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zaprasza do złożenia oferty na:

Wynajem i serwis kabin typu Toi Toi.

Szczegóły w załączniku.

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 11.12.2023 r. do godz. 12,00

 

Wykonanie projektu Architektoniczno- budowlanego

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Wykonanie projektu budowlano-konserwatorskiego Kapliczki na Wzgórzu Gockim w Arkadii

 

Opinia o stanie technicznym z zaleceniami dostępna u Zamawiającego.

 

Ofertę należy złożyć/przesłać do dnia 06.11.2023 r. do godz. 12.00.

 

Szczegóły w załącznikach.

Dostawa ssawy do zbierania liści

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na usługę "Dostawa specjalistycznego sprzętu ogrodniczego - ssawy do zbierania liści".

 

Termin składania oferty do 11.10.2023 r. do godz. 12.00

 
Szczegóły w załączniku.

Przewóz autokarowy

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na 

Przewóz autokarowy osób.

Termin realizacji zamówienia - od dnia 4.09 do dnia 9 .09.2023 r. 

Ofertę należy złożyć do dnia 28.08.2023r. do godz.12:00..

Szczegóły w załączniku.

Aktualizacja opinii budowlanej

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na:
 
Wykonanie aktualizacji opinii o stanie technicznym kapliczki na wzgórzu Gockim i zlokalizowanej pod nią Groty.
 
Termin realizacji zamówienia:  11.08.2023 r
 
Termin składania oferty do 21.07.2023 r. do godz. 15.00
 
Szczegóły w załącznikach

Koszenie traw

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na usługę "Koszenie traw i runa parkowego w krajobrazowej części parku w Nieborowie".

 

Termin składania oferty do 10.07.2023 r. do godz. 12.00

 
Szczegóły w załączniku.

DOSTAWY ROŚLIN RABATOWYCH WIOSNA 2024

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:

"DOSTAWY ROŚLIN RABATOWYCH WIOSNA 2024"

Termin realizacji zamówienia:  wiosna 2024 r.

Termin składania oferty do 07.07.2022 r. do godz. 12.00

Szczegóły w załącznikach.

Serwis komputerowy

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na "Świadczenie usług serwisu sprzętu komputerowego Muzeum":

  1. Zakres prac obejmuje:
  1. serwisowanie sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
  2. instalacja, konfiguracja, aktualizacja systemów operacyjnych oraz oprogramowania,
  3. instalacja i konfiguracja połączenia internetowego, modemu lub routera,
  4. wykrywanie i usuwanie usterek wewnątrz sieci komputerowej (w tym m.in. brak połączenia z Internetem, brak komunikacji między urządzeniami),
  5. serwis urządzeń drukujących,
  6. wsparcie techniczne użytkowników (pomoc bezpośrednia na terenie placówki, porady telefoniczne, pomoc zdalna),
  7. gotowość serwisową polegającą na przystąpieniu w ciągu 8 godzin roboczych, od chwili zgłoszenia awarii, do usuwania uszkodzeń sprzętu i jego uruchomienie.

       Termin realizacji zamówienia:  do 31.05.2024r.

  1. Termin skaładani oferty do 25.04.2022 r. do godz. 12.00

Konserwacja sieci telefonicznej

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:

"Konserwacja i naprawa urządzeń centrali telefonicznej oraz sieci telefonicznej podłączonej do centrali na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii:"

Termin realizacji zamówienia:  01.05.2023r. - 30.04.2024r.

Termin składania oferty do 25.04.2022 r. do godz. 12.00

Szczegóły w załącznikach.

Wykonanie projektu Architektoniczno- budowlanego

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na:
 
Wykonanie projektu budowy toalety publicznej na bazie kontenera w Arkadii obejmującego: 
projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny oraz projekt architektoniczno-budowlany.
 
Termin realizacji zamówienia:  02.06.2023 r
 
Termin składania oferty do 28.03.2023 r. do godz. 12.00
 
Szczegóły w załącznikach

Cięcie szpalerów

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę cięcia szpalerów lipowo-grabowych o powierzchni około 3 000 m2 w ogrodzie w Nieborowie

Termin realizacji zamówienia:  12 miesięcy

Termin składania oferty do 31.03.2023 r. do godz. 12.00

Szczegóły w załącznikach.

Ochrona przez GI

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:

Zapewnienie doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej poprzez dwuosobową uzbrojoną Grupę Interwencyjną (GI)

Termin realizacji zamówienia:  01.04.2023r. - 31.03.2024r.

Termin składania oferty do 22.03.2023 r. do godz. 12.00

Szczegóły w załącznikach.

Usługa tłumaczeń pisemnych

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na 

Wykonywanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski lub inny język obcy oraz z języka angielskiego  lub z innego języka obcego na język polski,

w zależności od potrzeb Zamawiającego, na zamówienia Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

Ofertę złożyć należy do dnia 9 marca 2023 godz. 15.00

Szczegóły w załączniku.

Obsługa kas biletowych

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na 

Świadczenie usług w  zakresie sprzedaży biletów wstępu do obiektów Zleceniodawcy, sprzedaży pamiątek dostarczanych wyłącznie przez Zleceniodawcę oraz udzielaniu podstawowych informacji na temat zwiedzania obiektów Zleceniodawcy w kasach:   Kasa biletowa w Nieborowie, Kasa biletowa w Arkadii..

Termin realizacji zamówienia - od dnia 1.04.2023 r. do dnia 31.10.2023 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 08.03.2023r. do godz.10:00..

Szczegóły w załączniku.

Ochrona ekspozycji

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na 

Usługa dozoru ekspozycji w Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie – 2 stanowiska 7 dni w tygodniu pon.-niedz. godz. 8.00-16.00, – w ilości 432 godziny.

Termin realizacji zamówienia - od dnia 1.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 24 lutego 2023 r. godz. 10.00.

Szczegóły w załączniku.

Obsługa edytorska i wydawnicza

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi:
Kompleksowa obsługa edytorska i wydawnicza wraz z korektą
tekstów merytorycznych i promocyjnych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
 
Ofertę złożyć należy do dnia 1 lutego 2023 godz. 15.00
Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania

Tłumaczenie tekstów

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi:
 
„Tłumaczenie tekstów z należytą starannością, z uwzględnieniem wymogów historycznych, 
artystycznych, technicznych i organizacyjnych Zamawiającego”.
 
Ofertę złożyć należy do dnia 9 stycznia 2022 godz. 15.00
Szczegóły w załączniku.