Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Oferty

Wykonanie projektu Architektoniczno- budowlanego

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na:
 
Wykonanie projektu budowy toalety publicznej na bazie kontenera w Arkadii obejmującego: 
projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny oraz projekt architektoniczno-budowlany.
 
Termin realizacji zamówienia:  02.06.2023 r
 
Termin składania oferty do 28.03.2023 r. do godz. 12.00
 
Szczegóły w załącznikach

Cięcie szpalerów

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:

Usługę cięcia szpalerów lipowo-grabowych o powierzchni około 3 000 m2 w ogrodzie w Nieborowie

Termin realizacji zamówienia:  12 miesięcy

Termin składania oferty do 31.03.2023 r. do godz. 12.00

Szczegóły w załącznikach.

Ochrona przez GI

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:

Zapewnienie doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej poprzez dwuosobową uzbrojoną Grupę Interwencyjną (GI)

Termin realizacji zamówienia:  01.04.2023r. - 31.03.2024r.

Termin składania oferty do 22.03.2023 r. do godz. 12.00

Szczegóły w załącznikach.

Usługa tłumaczeń pisemnych

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na 

Wykonywanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski lub inny język obcy oraz z języka angielskiego  lub z innego języka obcego na język polski,

w zależności od potrzeb Zamawiającego, na zamówienia Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

Ofertę złożyć należy do dnia 9 marca 2023 godz. 15.00

Szczegóły w załączniku.

Obsługa kas biletowych

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na 

Świadczenie usług w  zakresie sprzedaży biletów wstępu do obiektów Zleceniodawcy, sprzedaży pamiątek dostarczanych wyłącznie przez Zleceniodawcę oraz udzielaniu podstawowych informacji na temat zwiedzania obiektów Zleceniodawcy w kasach:   Kasa biletowa w Nieborowie, Kasa biletowa w Arkadii..

Termin realizacji zamówienia - od dnia 1.04.2023 r. do dnia 31.10.2023 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 08.03.2023r. do godz.10:00..

Szczegóły w załączniku.

Ochrona ekspozycji

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na 

Usługa dozoru ekspozycji w Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie – 2 stanowiska 7 dni w tygodniu pon.-niedz. godz. 8.00-16.00, – w ilości 432 godziny.

Termin realizacji zamówienia - od dnia 1.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.

Ofertę należy złożyć do dnia 24 lutego 2023 r. godz. 10.00.

Szczegóły w załączniku.

Obsługa edytorska i wydawnicza

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi:
Kompleksowa obsługa edytorska i wydawnicza wraz z korektą
tekstów merytorycznych i promocyjnych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
 
Ofertę złożyć należy do dnia 1 lutego 2023 godz. 15.00
Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania

Wykonanie operatu wodnoprawnego

Muzeum Narodowe w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia ofery na:

Wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków  bytowych do Kanału Nieborowskiego wpływającego do rzeki Bzury, dla potrzeb Muzeum w Nieborowie gm. Nieborów  oraz uzyskanie decyzji wodnoprawnej.

Szczegóły w załącznikach.

Termin złożenia ofery 24.10.2022 r. do godz. 14.00

Serwis pojazdów spalinowych

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:

usługę serwisu 3 pojazdów samobieżnych z układem hydraulicznym oraz 4 ciągników rolniczych należących do Muzeum Narodowego w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

Ofertę cenową proszę złożyć pisemnie do dnia  19.08.2022 r. do godz. 12,00

Szczegóły w załącznikach.

Wykonanie ekspertyzy budowlanej

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

Ekspertyzy budowlanej Łuku Rzymskiego w Arkadii wraz ze wskazaniem sposobów jego naprawy oraz z zaleceniami co do jego dalszej eksploatacji.

 

Ofertę cenową proszę złożyć pisemnie do dnia  02.08.2022 r. do godz. 12,00 na adres Muzeum lub  na adres e-mail: [email protected]

 

Wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy budowlanego, zarówno w zakresie projektowania, jak i wykonawstwa.

Szacowanie wykonania kosztorysu konserwatorskiego

Szanowni Państwo, 
 
Muzeum Narodowe w Warszawie, oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów sporządzenia kosztorysu wykonania konserwacji podjazdu w ramach realizacji inwestycji pn. Remont podjazdu przed pałacem w Nieborowie (99-416, Powiat Łowicki).   
 
Czas realizacji ok 1 tygodnia.   
 
Prosimy o przesyłanie wyceny do dnia 27.07.2022 r. do godz. 12:00. na adres: [email protected]
 
W załaczeniu program prac konserwatorskich, dane do kosztorysu, zapytanie.
 
Każdemu, kto odpowie na powyższe szacowanie, Muzeum zobowiązuje się do przesłania informacji o rozpoczęciu procedury wyboru wykonawcy tego zadania.
 
UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2021 r., poz. 1129) lub innych regulaminów obowiązujących w Muzeum Narodowym w Warszawie. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi, dlatego proszę o podanie jednej łącznej szacunkowej ceny brutto zawierającej potencjalny koszt realizacji usługi.  

Szacowanie wykonania kosztorysu budowlanego

Szanowni Państwo, 
 
Muzeum Narodowe w Warszawie, oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów sporządzenia kosztorysu inwestorskiego w ramach realizacji inwestycji pn. Remont podjazdu przed pałacem w Nieborowie (99-416, Powiat Łowicki).   
 
Czas realizacji ok 1 tygodnia.   
 
Prosimy o przesyłanie wyceny do dnia 27.07.2022 r. do godz. 12:00. na adres: [email protected]
 
W załaczeniu projekt konserwatorsko-budowlany, rysunki, zapytanie.
 
UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2021 r., poz. 1129) lub innych regulaminów obowiązujących
 w Muzeum Narodowym w Warszawie. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi, dlatego proszę o podanie jednej łącznej szacunkowej ceny brutto zawierającej potencjalny koszt realizacji usługi.  

Usługa koszenia traw i runa parkowego w krajobrazowej części parku w Nieborowie.

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:

 

"Usługa polegająca na koszeniu traw i runa parkowego w krajobrazowej części parku w Nieborowie."

Termin realizacji zamówienia:  8 tygodni od dnia podpisania Umowy.

Termin składania oferty do 01.07.2022 r. do godz. 12:00

Szczegóły w załącznikach.

DOSTAWA ROŚLIN RABATOWYCH WIOSNA 2023

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:

 

"DOSTAWA ROŚLIN RABATOWYCH WIOSNA 2023."

Termin realizacji zamówienia:  przełom marca-kwietnia 2023 r. .

Termin składania oferty do 01.07.2022 r. do godz. 12:00

Szczegóły w załącznikach.

Usługa wykonania fotogrametrii

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

1. fotogrametria płyt kamiennych podjazdu przed Pałacem od strony północnej .

    dokumentacja kolejności ułożenia płyt wraz z wymiarami 

2. fotogrametria Sypialni Heleny Radziwiłł w Świątyni Diany.

    dokumentacja inwentaryzacyjna krzywizn ścian , wymiarów, proporcji i detali elementów stolarki . 

Zapytanie ofertowe i druk oferty w załączniku.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja ogrodzenia Zespołu Pałacowo- Ogrodowego w Nieborowie.

Termin realizacji zamówienia: 

Od dnia 20 kwietnia 2022 r., do dnia 10.11.2022 r.

 

Termin składania oferty do 14.04.2022 r. do godz. 12.00

 

Szczegóły w załącznikach.

Planowane zamierzenie budowlane dostępne na stronie Internetowej MNW:

 

http://bip.mnw.art.pl/23980,19879/19879/art14303.html

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Konserwacja sieci telefonicznej

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:

 

"Konserwacja i naprawa urządzeń centrali telefonicznej oraz sieci telefonicznej podłączonej do centrali na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii:"

Termin realizacji zamówienia:  01.04.2022 r. - 31.03.2023 r.

Termin składania oferty do 30.03.2022 r. do godz. 12.00

Szczegóły w załącznikach.

Usługa ochrony 2022 -2023

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:

Zapewnienie doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej poprzez dwuosobową uzbrojoną Grupę Interwencyjną (GI)

Termin realizacji zamówienia:  01.04.2022r. - 31.03.2023r.

Termin składania oferty do 23.03.2022 r. do godz. 12.00

Szczegóły w załączniku.

Serwis komputerowy

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na "Świadczenie usług serwisu sprzętu komputerowego Muzeum":

 1. Zakres prac obejmuje:
 1. serwisowanie sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 2. instalacja, konfiguracja, aktualizacja systemów operacyjnych oraz oprogramowania,
 3. instalacja i konfiguracja połączenia internetowego, modemu lub routera,
 4. wykrywanie i usuwanie usterek wewnątrz sieci komputerowej (w tym m.in. brak połączenia z Internetem, brak komunikacji między urządzeniami),
 5. serwis urządzeń drukujących,
 6. wsparcie techniczne użytkowników (pomoc bezpośrednia na terenie placówki, porady telefoniczne, pomoc zdalna),
 7. gotowość serwisową polegającą na przystąpieniu w ciągu 8 godzin roboczych, od chwili zgłoszenia awarii, do usuwania uszkodzeń sprzętu i jego uruchomienie.

       Termin realizacji zamówienia:  do 31.12.2022r.

 1. Termin skaładani oferty do 15.03.2022 r. do godz. 12.00

Obsługa kas biletowych

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na "Świadczenie usług w dwóch kasach Muzeum w Nieborowie i Arkadii w  zakresie sprzedaży biletów wstępu do obiektów Zleceniodawcy, sprzedaży pamiątek dostarczanych wyłącznie przez Zleceniodawcę oraz udzielaniu podstawowych informacji na temat zwiedzania obiektów Zleceniodawcy:

 • Kasa biletowa w Nieborowie,
 • Kasa biletowa w Arkadii.

       Do obowiązków pracownika poza tym należy, m.in.: przygotowywanie miejsca pracy,        znajomość przepisów skarbowych, sanitarnych, bhp, p.poż. i innych w ramach czynności objętych Umową. Osoba ta ma też wpływ na pozytywne relacje ze zwiedzającymi - w zakresie swojego stanowiska pracy. Praca wiąże się z odpowiedzialnością materialną, obsługą komputera i urządzenia fiskalnego.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania postępowania, bez podania przyczyny.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:  od 09.04.2022r. do 31.10.2022r.
 2. Termin skaładani oferty do 28.01.2022 r. do godz. 12.00

Tłumaczenie tekstów

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi:
 
„Tłumaczenie tekstów z należytą starannością, z uwzględnieniem wymogów historycznych, 
artystycznych, technicznych i organizacyjnych Zamawiającego”.
 
Ofertę złożyć należy do dnia 9 stycznia 2022 godz. 15.00
Szczegóły w załączniku.

Usługa wykonania fotogrametrii

Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

zaprasza do złożenia oferty na

Wykonanie fotogrametrii wraz z zwymiarowanym rysunkiem ścian w płaskim rozwinięciu Sypialni Ks. Heleny Radziwiłłowej w Świątyni Diany w Arkadii – do planowanej rekonstrukcji dekoracji malarskiej na podstawie zachowanych prac malarskich Norblina i Vogla .

Szcegóły w załączniku.

Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej dwóch Kapliczek i bloków kamiennych Groty

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:
a.    dokumentacji fotogrametrycznej  stanu zachowania Kapliczki na Wzgórzu Gockim w Arkadii, zdjęcia czterech boków kapliczki .
b.    dokumentacja fotogrametryczna stanu zachowania Kapliczki nad kanałem w parku w Nieborowie, zdjęcia czerech boków kapliczki .
c.    monitoring ewentualnych przemieszczeń kamiennych bloków  wewnątrz Groty ".
Szczegóły w załącznikach.

Wykonanie opracowań o stanie technicznym i nadzór inwestorski

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na:
1. Wykonanie  opracowań o stanie technicznym:
a. Łuku Rzymskiego w Arkadii wraz z inwentaryzacją fotogrametryczną  i zaleceniami co do dalszej eksploatacji. Opracowanie będzie podstawą do opracowania programy konserwacji obiektu,
b. sklepienia pomieszczeń na II p. Pałacu przeznaczonych na magazyn;
2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcja przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków:
a. nadzór nad demontażem wtórnej Kolumnady na Przybytku Arcykapłana,
b. nadzór nad pracami budowlano-remontowymi przy Podjeździe przed Pałacem od strony północnej,
c. nadzór nad pracami budowlano-remontowymi przy Kapliczce na Wzgórzu Gockim w Arkadii.  

Szczegóły w załącznikach.

Wykonanie fotogrametrii

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:
1. Fotogrametrii kamiennych płyt Podjazdu przed Pałacem  od strony północnej in situ –
dokumentacja kolejności ułożenia płyt do demontażu i montażu podczas konserwacji .
2. Fotogrametria wraz z zwymiarowanym rysunkiem  ścian w płaskim rozwinięciu
   Sypialni Ks. Heleny Radziwiłłowej w Świątyni Diany w Arkadii  – do planowanej
   rekonstrukcji   dekoracji malarskiej na podstawie zachowanych prac Norblina i Vogla .
 

Szczegóły w załącznikach.

Wykonanie projektów architektonicznych

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:
a. Projektu architektoniczny gabloty zawierający wymiary dla wykonawcy w/g przekazanego rysunku.
b.Projektu architektoniczno - budowlanego Kapliczki na Wzgórzu Gockim w Arkadii zawierającego wytyczne do programu konserwacji Kapliczki ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji odtworzenia kształtu tympanonu pomiędzy sterczynami i daszku Kapliczki.
c.Projektu architektoniczno - konstrukcyjnego odtworzenia świetlika na poddaszu Świątyni Diany w Arkadii.
d.Projektu architektoniczno - konstrukcyjnego odtworzenia Kolumnady na Przybytku Arcykapłana w Arkadii
e.Projektu architektoniczno - budowlanego łuku Rzymskiego w Arkadii zawierającego wytyczne do programu konserwacji.


Szczegóły w załącznikach.

Dostawa oświetlenia

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

a.świece led wkręcane E14 , migające , 21 cm. temperatura barwowa 3000K – szt. 16;
b.oprawki doświetlające – Precision Z – szt. 6 , kolor oprawy czarny , zasilacz;
c.3,5 m szynoprzewodu XTS , 4 szt. łączników L , 2 szt. zasilenia, 2 szt. końcówki – kolor biały;
d.oprawy Tabia ZOOM, kolor biały  – szt. 4 z regulacją kąta świecenia CRI 95 z możliwością regulacji jasności światła przy pomocy aplikacji w telefonie;
e.oprawki na gwint E14 , regulowana wysokość , średnica 23 mm. – szt. 10;
f.zaślepki do szynoprzewodu – kolor biały / do docięcia potrzebnej długości / szt. ….. odcinki po …….m.;
g.oprawy z wymiennym źródłem światła soraa GU 10 ES-50 kolor biały – szt. 6;
h.źródła światła do GU 10 ES-50 – szt. 12, temp. barwy 3000 K , 8 szt. 36 kąt stopni. 4 szt. 10 kąt stopni,

Szczegóły w załącznikach.

Usługi poligraficzne

Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:
Usługi poligraficzne.

Szczegóły w załącznikach.

Usługa ochrony fizycznej

Muzeum w Nieborowiei Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:
Zapewnienie ochrony fizycznej Parku w Arkadii.

Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania

Usługa ochrony

Muzeum w Nieborowiei Arkadii zaprasza do złożenia oferty na:
Zapewnienie doraźnej bezpośredniej ochrony fizycznej poprzez dwuosobową uzbrojoną Grupę Interwencyjną (GI)

Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty

Konserwacja stołu liktorskiego

Wykonanie kubików - plexi

Muzeum Narodowe w Warszawie, Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie kloszy do gablot oraz wykonanie wg. projektów elementów ekspozycji do planowanych wystaw".
Szczegóły w załącznikach.

Dostawa, wykonanie i montaż chodnika (wykładzina dywanowa) na schody na II piętro Pałacu

Muzeum Narodowe w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii zaprasza do złożnia oferty na Dostawa, wykonanie i montaż chodnika (wykładzina dywanowa) z obszytymi brzegami na schody prowadzące z Małej Szatni na II piętro Pałacu oraz wykonanie tapicerki i poprawienie konstrukcji na kanapie.

Szczegóły w załacznikach.